Online přihláška


Platební údaje pro základní mládežnický kurz

Po vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře se můžete na konci stránky přesvědčit, zda byla přihláška odeslána. Po doručení přihlášky do naší schránky Vám potvrdíme její obdržení. Přihlášku považujeme za platnou, pokud je zároveň uhrazeno zápisné 300 Kč na účet taneční školy: 236576516/0300. Při převodu je nutné uvést jméno a příjmení a do variabilního symbolu uveďte svůj datum narození podle vzoru ve formuláři pro identifikaci platby (např. 12. 6. 1997 = 12061997).

Při přihlášení do našeho kurzu zároveň souhlasíte se zveřejňováním fotografií z lekcí na našich webových stránkách         a Facebooku.

Taneční škola ukončila svou činnost. Již se nepřihlašujte. Děkujeme za pochopení.


Dospělí zde: